Leabharlann Bhaile Gháire

An Phríomhshráid, Baile Gháire, Contae Bhaile Átha Cliath, A42 Y437

Uaireanta Oscailte 

Luan agus Céadaoin:   1.45pm-5.00pm  agus 5.30pm-8.00pm
Máirt agus Déardaoin: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Aoine agus Satharn: Dúnta
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan

Áiseanna

Ríomhairí le rochtain in aisce ar an idirlíon
Bunachar sonraí ar líne
Facs (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Fótachóipeáil agus priontáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Spás staidéir
Spás cruinnithe
Spás beag taispeántais
Eolas ar an stair áitiúil agus phobail

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí
Teicneolaíocht chúnta: méarchlár agus luchóg

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8355020
Facs: (01) 8355020