Leabharlann Bhinn Éadair

An Phríomhshráid, Binn Éadair, Baile Átha Cliath 13,  D13 VY50

Uaireanta Oscailte 

Luan agus Céadaoin:                 1.15pm-8.00pm.
Máirt, Déardaoin, Aoine agus Satharn:  9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan

Áiseanna

Leabharlann do dhaoine fásta
Leabharlann do pháistí
Roinn na ndéagóirí 
Rochtain ar an idirlíon
Fótachóipeáil agus priontáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Leabhair thagartha
Leabhair le cló mór
Tréimhseacháin, nuachtáin, foirmeacha iarratais
Comhaid Staire Áitiúla
DVDanna, dlúthdhioscaí, cluichí ríomhaire, leabhair thaifeadta
Eolas don phobal

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost: [email protected]
Fón:   (01) 8905026
Facs:  (01) 8322277