Seirbhís do dhaoine atá gafa sa teach

Cá gcuirimid an tseirbhís ar fáil?

Is féidir linn leabhair a thabhairt chuig:
  • do theach féin
  • ospidéal
  • tithe altranais agus ionaid chúraim 

Céard is féidir linn a thabhairt chomh fada leat?

Tá rogha mhór ar fáil agus is féidir linn iad seo a leanas a thabhairt chomh fada leat:
  • leabhair ficsin agus neamhfhicsin
  • leabhair le cló mór
  • leabhair thaifeadta 
  • dlúthdhioscaí ceoil
  • DVDanna

Cathain a bhíonn an tseirbhís ar fáil? 

Aoine: 9.30am-1.00pm

Teagmháil

Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 860 4290
Saorghlao: 1850 211466 (Luan go hAoine, 9.30am-5.00pm)