Clár Sacair Mall san Oíche

Eagraítear Sacar na hAoine, ár gClár Sacair Mall san Oíche, i gcomhar le FAI agus leis an nGarda Síochána le haghaidh déagóirí agus daoine fásta óga.

Incháilitheacht: Is féidir le buachaillí/fir agus cailíní/mná (13-15 bliana agus 16-21 bhliain d’aois) páirt a ghlacadh ann.

Costas: Ní bhíonn costas ar bith ar rannpháirtithe (ní gá ach teacht ar an oíche)

Ionad:

Baile Brigín (Club Sacair Glebe North)

An Chorr Dhubh (Ionad Spóirt na Coirre Duibhe)

Sord (Club Sacair Rivervalley Rangers – páirc uile-aimsire)

Na Sceirí (Ionad Pobail na Sceirí)

Dátaí:

Bíonn an tSraith Oíche ar siúl trí huaire sa bhliain ar feadh tréimhsí sé seachtaine. Reáchtáiltear Oíche Chluichí Ceannais Bhaile Átha Cliath faoi dhó sa bhliain do na foirne is fearr. Foilsítear na dátaí cúpla seachtain roimh thús na sraithe.

Déan teagmháil leis an Oifig Spóirt chun sonraí breise a fháil.
Fón (01) 8906247