Go for Life Fitline (seirbhís fóin)

Tionscnamh is ea Fitline chun daoine níos sine i bhFine Gall a spreagadh le bheith breabhsánta.

 

Cuireadh Go for Life Fitline ar bun le cabhair ó Oifig Spóirt Chomhairle Contae Fhine Gall. Seirbhís tacaíochta fóin atá ann trína spreagtar daoine le bheith gníomhach ó thaobh coirp de.

Is féidir le daoine a bhfuil spéis acu a bheith níos gníomhaí glaoch ar líne Go for Life Fitline ar 01 8057733 nó ar Oifig Spóirt Chomhairle Contae Fhine Gall ar 01 8906256.