Peil Ghaelach do Chailíní (‘Gaelic4Girls’)

Cumann Peil Gael na mBan i gcomhar le hOifig Spóirt Fhine Gall a eagraíonn an clár Peil Ghaelach do Chailíní (‘Gaelic4Girls’). Tá mar aidhm leis an gclár rannpháirtíocht i bPeil na mBan a mhéadú agus na rannpháirtithe nua a chur in aithne do chlub áitiúil. Tá clubanna amhail Erin go Bragh, Naomh Fhinín, agus Cumann Uí Dhuibhir tar éis páirt a ghlacadh sa chlár seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le: Caitríona Geraghty, Oifigeach Forbartha Spóirt.

Fón (01) 890 6247