Clubanna spóirt

In 2012, thug ár nOifig Spóirt tacaíocht do 700 clár ina raibh 80,800 páirteach agus inar cuimsíodh breis is 650,000 uair an chloig de spórt.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis an Oifig Spóirt ag:
Fón (01) 8906256