Cúirteanna Leadóige

Tá cúirteanna leadóige ar thalamh na Comhairle sna háiteanna seo a leanas.

Limistéar Feidhme Bhaile Brigín / Shoird

Páirc Bhaile Shoird
Páirc Orlynn, Lusca    
Páirc Bhaile na Sceirí
Spás Oscailte Bhaile an Ridire

Déan teagmháil linn:
Fón: (01) 890 5596
Ríomhphost: [email protected]

Limistéar Feidhme Bhinn Éadair / Mhullach Íde

Páirc Bhaile Trá, Cill Fhionntain,    
Páirc Ghráinseach na Mara, Cill Fhionntain  
Páirc an Tobair Naofa

Sonraí teagmhála le haghaidh Chlub Leadóige Trackside, Baile Dúill: https://sites.google.com/site/tracksideltc/

 

Limistéar Feidhme Chaisleán Cnucha / Mhullach Eadrad

Maple Estate, Baile an Chairpintéaraigh,  
Coill na hAbhann   

Déan teagmháil linn:
Fón: (01) 890 4599
Ríomhphost: [email protected]

Is iad na clubanna áitiúla, thar ceann na Comhairle, a dhéanann bainistíocht ar na cúirteanna. Tá a shuíomh gréasáin féin ag cuid de na clubanna áitiúla, cliceáil ar an nasc thuas.

Diméin Mhullach Íde   

Seoladh teagmhála le haghaidh Chúirt Leadóige Chaisleán Mhullach Íde: www.mcgt.ie.