Iarratas ar pháirc imeartha a úsáid

Déanann Comhairle Contae Fhine Gall cothabháil ar 168 bpáirc imeartha i bPáirceanna Réigiúnacha agus Comharsanachta, agus baineann eagraíochtaí spóirt ar fud Fhine Gall leas astu.

An bhfuil foireann á cur le chéile agat?

Más club nua sibh agus más maith libh iarratas a dhéanamh ar pháirc imeartha a úsáid, íoslódáil an fhoirm iarratais ag bun an leathanaigh seo nó déan teagmháil le [email protected] 

Seoltar foirmeacha go huathoibríoch i mí Aibreáin chuig na clubanna atá ar na taifid againn, agus leithdháiltear na páirceanna imeartha i mí Lúnasa.

Ní mór don tsraith ábhartha stampa a chur ar Dheimhniú Cleamhnaithe agus ar liosta na gcluichí, agus is gá deimhniú árachais reatha a chur ar fáil.

Tá costas €600 ar pháirc imeartha a fháil ar cíos d’fhoireann daoine fásta amháin, móide €100 ar gach foireann daoine fásta ina dhiaidh sin. €30 in aghaidh na foirne an costas i gcás daoine óga (faoi bhun 18 mbliana d’aois) suas le huasmhéid €600, agus is gá do gach club táille riaracháin €50 a íoc.

Tá cead ag an bpobal na páirceanna imeartha a úsáid le himirt go neamhfhoirmiúil, ach is gá do gach grúpa eagraithe cead a fháil ón gComhairle roimh ré.

Déan teagmháil linn:
An Rannóg Oibríochtaí,
Fón: (01)  8704451  
Ríomhphost: [email protected][email protected] 

Doiciméid ghaolmhara