Foghlaim Níos Mó Faoi Cháilíocht Uisce Snámha

Tá torthaí na cáilíochta uisce snámha dár dtránna liostaithe ar Splash, suíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil le haghaidh cáilíocht uisce snámha. Foghlaim tuilleadh faoina ndéanaimid lena chinntiú go bhfuil tránna ainmnithe sábháilte agus glan thíos anseo.

Ar mhaith leat a fháil amach conas a choinníonn an fhoireann i bhFine Gall ár dtránna sábháilte agus glan?

Leagtar amach sna Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 ár n-oibleagáidí maidir le cáilíocht uisce a sheiceáil agus maidir le heolas poiblí le linn an tséasúir snámha. Glacaimid 9 sampla ar fad, 1 roimh an séasúr snámha agus 8 gcinn ina dhiaidh. Glactar samplaí, de gnáth,uair sa choicís ó dheireadh mhí na Bealtaine go dtí lár mhí Mheán Fómhair. 

Rangaítear cáilíocht uisce snámha ar thránna Fhine Gall de ghnáth mar Go Maith nó Ar Fheabhas, agus is féidir leat torthaí na cáilíochta uisce inár dtránna a sheiceáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil www.splash.epa.ie . Má fhaighimid torthaí nach gcomhlíonann na caighdeáin tá próiseas i bhfeidhm le húsáideoirí trá a chur ar an eolas faoi. Is féidir leat níos mó a léamh faoin bpróiseas seo inár rannógTarlúintí Truaillithe Uisce

Déanaimid monatóireacht ar 10 dtrá i bhFine Gall le haghaidh cáilíocht uisce. Gach eolas ar www.splash.epa.ie 

 Tránna le Bratach Ghorm i bhFine Gall 

Is feachtas idirnáisiúnta í Dámhachtain na Brataí Goirme atá á reáchtáil ag an Taisce, le tacaíocht ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. 

Comhlíonann na tránna seo go léir caighdeáin dhiana maidir le cáilíocht uisce, agus comhlíonann siad caighdeáin eile maidir le sábháilteacht, áiseanna do chuairteoirí, agus bainistíocht trá, lena n-áirítear rialú bruscair, oideachas dúlra agus eolas don phobal. Is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoi Dhámhachtain na Brataí Goirme ar www.beachawards.ie  

Tarlúintí Uisce

Mura gcomhlíonann ár dtorthaí tástála na caighdeáin riachtanacha maidir le cáilíocht uisce, cuirfimid úsáideoirí tránna ar an eolas faoi. Is féidir leat níos mó a léamh faoinár bhfógraí sa rannóg  Tarlúintí Truaillithe Uisce. 

Déan Teagmháil Linn

Tríd an bpost: 
An Roinn Seirbhísí Comhshaoil Uisce 
Comhairle Contae Fhine Gall
Halla an Chontae
Sord
Co. Bhaile Átha Cliath

Ar ríomhphost: [email protected]