Cóiríocht don Lucht Siúil

Tá an tAonad Cóiríochta don Lucht Siúil sa Rannóg Tithíochta freagrach as riachtanais thithíochta phobal an lucht siúil laistigh de cheantar Fhine Gall, ina bhfuil líon de thart ar 400 teaghlach

Clár Cóiríochta don Lucht Siúil

Faoi Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998, éilítear ar an gComhairle i gcomhairle leis an lucht siúil agus an pobal i gcoitinne Clár Cóiríochta cúig bhliana don Lucht Siúil a ullmhú agus glacadh leis.


Ghlac an Chomhairle le Clár Cóiríochta don Lucht Siúil don tréimhse 2019 - 2024 ar an 8 Iúil, 2019.

  Clár Cóiríochta Don Lucht Siúil 2019-2024
Faoi Alt 21 d’Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998, éilítear ar Údarás Áitiúil Coiste Comhairleach Cóiríochta a cheapadh, ar a mbeidh Comhairleoirí, Ionadaithe ón Lucht Siúil agus Oifigigh na Comhairle

 

Suíomh Campála Mídhleathach

Chun an tAonad Cóiríochta don Lucht Siúil a chur ar an eolas faoi shuíomh campála mídhleathach cuir glaoch teileafóin ar (01) 8905594 nó ríomhphost [email protected]

Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 2014 -2018
Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 2009 go 2013