Comhlachtaí Deonacha Tithíochta

Is eagraíochtaí neamhspleácha, neamhbhrabúis iad Comhlachtaí Deonacha Tithíochta agus díríonn siad de ghnáth ar réimsí ar leith de riachtanas tithíochta. Cuireann siad tithíocht ar cíos agus seirbhísí ar fáil do dhaoine nach bhfuil in ann a dtithe féin a chur ar fáil, agus do ghrúpaí a bhfuil riachtanais speisialta acu ar nós daoine aosta atá faoi mhíchumas, nó daoine gan dídean.

Oibrímid le comhlachtaí deonacha faoi na scéimeanna seo a leanas.

Scéim Cúnaimh Caipitil 2015

Ciorclán 15

Ciorclán Aguisín 15

Scéim Cúnaimh Caipitil agus Áis Léasaithe Réamhchaipitil
Is féidir le comhlachtaí deonacha tithíochta ceadaithe iarratas ar chúnamh a dhéanamh faoin Scéim Cúnaimh Caipitil nó an Scéim Iasachta & Fóirdheontais chun cóiríocht a chur ar fáil do dhaoine incháilithe.

Scéim Cúnaimh Caipitil
Tugann an Scéim Cúnaimh Caipitil cúnamh dóibh siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu ar nós daoine aosta, daoine faoi mhíchumas agus daoine gan dídean. Cuireann an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maoiniú ar fáil dúinn don scéim seo. 

Áis Léasaithe Réamhchaipitil
Tabharfaidh an scéim seo cúnamh do chomhlachtaí tithíochta ceadaithe airgead a rochtain ó institiúidí airgeadais agus ón nGníomhaireacht Airgeadais do Thithíocht, ar féidir é a úsáid chun tithe a cheannach nó a thógáil chun críocha tithíochta sóisialta faoin tionscnamh léasaithe.

Déan Teagmháil Linn

Ríomhphost: [email protected]
Teileafón: Tuaisceart an Chontae (01) 8905783 agus Baile Átha Cliath 15 (01) 8905437

Nó tabhair cuairt orainn ag ceachtar dár gcuntar tithíochta

Uaireanta oscailte don chuntar tithíochta i Halla an Chontae, Sord
Luan go Déardaoin 9:00rn - 1:00in agus 2:00in - 4:00in
Aoine 9:00rn - 4:00in

Uaireanta oscailte don chuntar tithíochta in Oifigí na Cathrach, Baile Bhlainséir
Luan go Déardaoin 9:30rn - 4:30in
Aoine 9:30rn - 4:00in