Tithíocht inacmhainne


Níl an scéim Tithíochta Inacmhainne ann a thuilleadh, agus ní ghlacfar le haon iarratas nua.

Cathain a chríocnaíodh an scéim? 


Chuir an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil deireadh leis an scéim seo in 2011.

Má cheannaigh tú teach inacmhainne

Má cheannaigh tú ar thithíocht inacmhainne nuair a bhí an scéim i bhfeidhm, is féidir leat teacht ar eolas ag Citizensinformation.ie.