Aistrithe Tithíochta & Tionóntaí Nua i Do Theach

Is féidir iarratais ar aistriú as an teach ina bhfuil tú ann a dhéanamh nuair atá 2 bhliain ar a laghad caite agat mar thionónta de chuid na Comhairle. Más tionónta atá ionat cheana féin agus go bhfuil duine éigin ag pleanáil teacht chun cónaí in éineacht leat, caithfidh tú cead a iarraidh orainn é sin a dhéanamh.

Aistrithe chuig Cóiríocht Mhalartach

Má tá tú mar thionónta againn agus gur mian leat bogadh chuig teach eile, is féidir leat iarratas ar aistriú a dhéanamh. Chun tú a mheas le haghaidh tú a aistriú caithfidh tú:

 • A bheith i do thionónta ar feadh 2 bhliain ar a laghad
 • Cuntas glan cíosa a bheith agat
 • Do theaghais atá agat cheana féin a bheith coinnithe i gcaoi mhaith
 • Gan aon bhaint a bheith agat le hiompar frithshóisialta laistigh den 2 bhliain atá caite

Más mian leat iarratas ar aistriú a dhéanamh, íoslódáil an fhoirm aistrithe ag bun an leathanaigh, ab ea chóir duit a líonadh agus a sheoladh ar ais chugainn.

Aistriú Tionóntachta

Baineann aistriú tionóntachta le hainm an duine a athrú ar an chomhaontú tionóntachta, a shíníonn tú nuair a leithdháiltear teach ort.

Déantar iarratais ar Aistriú Tionóntachta a mheas ar na cúiseanna seo a leanas:

 • Pósadh
 • Bás
 • Briseadh sa Chaidreamh 

Nuair a bheidh d’iarratas á bhreithniú againn, scrúdófar an  méid seo a leanas:

 • An chúis atá agat leis an aistriú
 • An bhfuil do chuntas cíosa in ord maith gan aon riaráiste
 • An bhfuil measúnú ceart cíosa déanta do gach duine i do theaghais
 • Caithfidh aon duine atá ag iarraidh iad a chur leis an tionóntacht a bheith ina gcónaí sa teaghais ar feadh 2 bhliain ar a laghad agus measúnú cíosa déanta orthu i rith an ama sin
 • Ní féidir le duine ar bith atá ag iarraidh iad a chur leis an tionóntacht maoin a bheith faoi úinéireacht acu, bíodh sé i gcomhpháirt le dream eile nó astu féin
 • Ní féidir le duine ar bith atá le cur leis an tionóntacht a bheith ina dtionónta reatha ag aon Údarás Áitiúil
 • Ní mór do gach duine atá liostaithe ar an iarratas gan aon bhaint a bheith acu le hiompar frithshóisialta le 2 bhliain ar a laghad

Idir-Aistrithe Frithpháirteacha

Is féidir le tionóntaí na Comhairle a dtionóntacht ar a dteach reatha a mhalartú le tionóntacht le Comhairle, Údarás Tithíochta nó Cumann Ceadaithe Deonach Tithíochta eile. Caithfidh na haistrithe seo a bheith ceadaithe againn, agus ag an Údarás Áitiúil eile.

Nuair a bheidh d’iarratas á bhreithniú againn, scrúdófar an méid seo a leanas:

 • An chúis a thug na hiarratasóirí as gach teaghlach don idir-aistriú
 • An gciallódh an t-aistriú go mbeadh róphlódú i gceachtar teaghlach
 • An gciallódh an t-aistriú nach mbainfí a ndóthain úsáide as ceachtar teach
 • An bhfuil cuntais chíosa an dá iarratasóir glan
 • An bhfuil an dá theach coinnithe i gcaoi mhaith
 • Nach raibh aon bhaint ag an dá iarratasóir le hiompar frithshóisialta sa 2 bhliain atá caite

Cead Cónaithe

Má tá tú i do thionónta cheana féin agus go bhfuil duine éigin ag pleanáil teacht chun cónaí in éineacht leat, caithfidh tú iarratas a chur chugainn chun cead a fháil tríd an Fhoirm chun Cead Cónaithe atá ag bun an leathanaigh a phriontáil agus a líonadh amach. Ba chóir duit dul i dteagmháil leis an Rannóg Cíosa chun iad a chur ar an eolas. Ní féidir leat cead a thabhairt do dhuine éigin cónaí i do theach gan cead a bheith faighte agat uainn roimh ré.

An Fhoirm Aistrithe Tithíochta
An Fhoirm Iarratais Tithíochta

Foirm Iarratais Chomhairle Contae Fhine Gall Maidir Le Cead Cónaithe

Déan Teagmháil Linn 

Le haghaidh Fiosruithe Cíosa

Ríomhphost : [email protected] do Bhaile Átha Cliath 15 nó

            [email protected] do Thuaisceart an Chontae

Teileafón : (01) 8905593 do Chíosanna in Baile Átha Cliath 15 nó (01) 8905593 do Chíosanna i dTuaisceart an Chontae

Le haghaidh Fiosruithe faoi Aistrithe Tithíochta

R-phost : [email protected]
Teileafón : (01) 8905380 do Thithíocht i mBaile Átha Cliath 15 nó (01) 8905994 do Thithíocht i dTuaisceart an Chontae

Nó tabhair cuairt orainn ag ceachtar dár gcuntar tithíochta;

Uaireanta oscailte dár gcuntar tithíochta in Áras an Chontae, Sord
Luan go Déardaoin 9:00rn - 1:00in agus 2:00in - 4:00in
Aoine 9:00rn - 4:00in

Uaireanta oscailte don chuntar tithíochta in Oifigí na Cathrach, Baile Bhlainséir
Luan go Déardaoin 9:30rn - 4:30in
Aoine 9:30rn - 4:00in